Naša izdanja

Handžar divizija

Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu „Handžar divizija. Waffen-SS u Bosni 1943-1945.“ autora Xaviera Bougarela. Pisac knjige „Nadživjet carstva“, ovoga puta istražuje ulogu 13. SS divizije u Drugom svjetskom ratu u Bosni. Da li je to bila kolaboracija...

„Slovo Gorčina“ (1973−2019) – Bibliografija

Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu „Slovo Gorčina“ (1973−2019) – Bibliografija. Osnovna svrha ove bibliografije je sistematizacija radova objavljenih u časopisu „Slovo Gorčina“ u cilju lakšeg pristupa i pronalaženja autora i obrađenih tema....

Peti History Fest, Sarajevo

Udruženje za modernu histroiju najavljuju novu knjigu pod naslovom "Raspad Jugoslavije početkom 1990-ih godina : kontekst, posljedice, iskustva / Peti History Fest, Sarajevo". U okviru petog History Festa, koji je održan od 8. do 12. juna 2021. u Sarajevu, priređene...

Tuzlanski procesi 70-ih godina XX stoljeća

Udruženje za modernu historiju je objavilo novu knjigu Kadrije Hodžića "Tuzlanski procesi 70-ih godina XX stoljeća". Šta je historijska istina o Pašagi Mandžiću i „tuzlanskoj grupi“? U dosadašnjim pristupima ovom slučaju „istina“ je na relaciji etičkog versus...

Najava nove knjige: Osuđeni na smrt u BiH 1945-1949

Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu "Osuđeni na smrt u Bosni i Hercegovini 1945.-1949. godine", autora Husnija Kamberovića. U ovoj knjizi je fokus na smrtnim presudama koje su razni sudovi u Bosni i Hercegovini izricali u...

HISTORIA MODERNA Bosnia & Herzegovina

Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest najavljuje novi broj časopisa Historia moderna Bosnia&Herzegovina. Za razliku od prvog broja sa dvije rubrike, u drugom smo otvorili dodatne dvije: historijska građa i intervjui. Uz zahvalu autorima koji su...

Historija porodice Alibegović

Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu "Historija porodice Alibegović", autora Husnije Kamberovića. Ovo je knjiga o razvoju begovske porodice Alibegović od najstarijih do najnovijih vremena. Pripadnici ove porodice su se sredinom...

Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu

Udruženje za modernu historiju najavljuje knjigu „Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu“ autora Amira Duranovića. Knjiga govori o Islamskoj zajednici u decenijama u kojima se mijenjao karakter jugoslavenske federacije, ali i snažno...