Naša izdanja

Kraj osmanske vladavine u Bosni

Udruženje za modernu historiju je objavilo knjigu pod naslovom "Kraj osmanske vladavine u Bosni. Suprotstavljena djelovanja i imperijalna prisvajanja" autora Hannesa Granditsa. Ova knjiga je usredsređena na kraj četiri stoljeća duge osmanske vladavine u Bosni i...

Bosna i Hercegovina – 30 godina od sticanja nezavisnosti

Udruženje za modernu historiju je objavilo novu knjigu „Bosna i Hercegovina – 30 godina od sticanja nezavisnosti : (studije, članci, recenzije knjiga)“  akademika  Mirka Pejanovića. "Kao rijetko koji autor iz oblasti politologije u Bosni i Hercegovini, profesor Mirko...

Historičar u javnosti

Odgovornost historičara je ne samo da se brine o interpretaciji prošlosti unutar akademskih krugova nego i za razumijevanje prošlosti u široj društvenoj zajednici. Zato je nužno da, čuvajući osnovne metode naučnog istraživanja, historičari izađu u javnost sa nešto...

Kakvu su Bosnu i Hercegovinu zamišljali intelektualci?

Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu “Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996” autora Edina Omerčića. U knjizi se razmatra uloga intelektualnih krugova i njihov neposredni uticaj na političku moć te se nastoji...

(Samo) upravljanje intelekta

Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva najavljuje izlazak knjige „(Samo) upravljanje intelekta: društvena kritika u kasnosocijalističkoj Sloveniji“ autora Jure Ramšaka. Knjiga prikazuje sadržaj i položaj društvene kritike u razdoblju socijalističke Slovenije, od...

Kenotaf za ubijene tešanjske Rome

Udruženje za modernu historiju i Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj najavljuju knjigu „Kenotaf za ubijene tešanjske Rome“, autora Amira Brke. „Kenotaf za ubijene tešanjske Rome“ je fascinantna knjiga o sudbini Roma u Tešnju u vrijeme Drugog svjetskog rata. Autor...

Ideje o transformaciji JugoslavIje 1990-ih godina

Udruženje za modernu historiju je objavilo knjgu „Ideje o transformaciji JugoslavIje 1990-ih godina“. Riječ je o zborniku radova u kojem pišu Božo Repe, Dubravka Stojanović, Milivoj Bešlin, Husnija Kamberović, Branimir Janković, Vera Katz, Adnan Prekić i Petar...

“Historija porodice Alibegović” u digitalnoj formi

Udruženje za modernu historiju je i u digitalnoj verziji učinilo dostupnom knjigu "Historija porodice Alibegović: Transformacija iz begovske zemljoposjedničke u modernu građansku porodicu" autora Husnije Kamberović. Knjiga pokazuje "kako se porodica Alibegović...

Handžar divizija

Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu „Handžar divizija. Waffen-SS u Bosni 1943-1945.“ autora Xaviera Bougarela. Pisac knjige „Nadživjet carstva“, ovoga puta istražuje ulogu 13. SS divizije u Drugom svjetskom ratu u Bosni. Da li je to bila kolaboracija...