Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu “Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996” autora Edina Omerčića. U knjizi se razmatra uloga intelektualnih krugova i njihov neposredni uticaj na političku moć te se nastoji utvrditi na koji su način svojim angažmanom doprinosili pitanjima rješavanja ustavno-pravnog uređenja Bosne i Hercegovine tokom prve polovice devedesetih godina dvadesetog stoljeća, odnosno od održavanja prvih višestranačkih izbora u Bosni i Hercegovini do potpisivanja Daytonskog mira krajem 1995. godine. Autor u knjizi nastoji dati odgovor na pitanja o uticaju intelektualnih krugova i njihovoj ulozi na kreiranje javnog mnijenja i donošenje određenih političkih odluka.

Kako su BiH vidjeli srpski, hrvatski, bošnjački i nezavisni inetelektualci? Koja je uloga intelektualaca okupljenih u Krug 99? Šta je bio cilj održavanja Kongresa bosanskomulsimanskih intelektualaca u decembru 1992, i kakvu Bosnu i Hercegovinu su zamišljali intelektualci okupljeni oko Bošnjačkog sabora 1993? Šta je predlagano na kongresima sroskih intelektualaca? Kako je nastalo i s kojim ciljem Hrvatsko narodno vijeće?

To su samo neka od pitanja koja se obrađuju u ovoj knjizi.

Edin Omerčić je saradnik za modernu historiju na Institutu za historiju Univerzteta u Sarajevu i član Udruženja za modernu historiju (UMHIS) iz Sarajeva. Područje njegova znanstvenog interesovanja se odnosi na postsocijalističko razdoblje bosanskohercegovačke povijesti.