Odgovornost historičara je ne samo da se brine o interpretaciji prošlosti unutar akademskih krugova nego i za razumijevanje prošlosti u široj društvenoj zajednici. Zato je nužno da, čuvajući osnovne metode naučnog istraživanja, historičari izađu u javnost sa nešto razumljivijim interpretacijama prošlosti i time u široj društvenoj zajednici doprinesu razbijanju stereotipa ili vrlo često posve krivih i politički motiviranih interpretacija prošlosti.

Iz Predgovora

 

 

Knjiga »Historičar u javnosti« omogućuje zainteresiranima ne samo u Bosni i Hercegovini nego i drugim zemljama dodatno upoznavanje s temama koje su osobitim predmetom sveprisutne stereotipizacije i političke (zlo)upotrebe (odnosno, kako autor navodi, “politički motiviranih interpretacija prošlosti”) te koje izazivaju najviše kontroverzi i polemika u bosanskohercegovačkoj i susjednim javnostima. Knjiga nadalje pruža uvid u to s kojim se sve predodžbama, tumačenjima i argumentima te s kojih sve pozicija takva nastojanja i polemike vode i na koji način u njima sudjeluju historičari. Među ostalim i Husnija Kamberović kao jedan od sveučilišnih profesora povijesti u Bosni i Hercegovini koji se ponajviše izjašnjava u javnosti. Pritom krug potencijalnih čitatelja ne obuhvaća samo one koji se slažu s njegovim javnim intervencijama već i one koji se dijelom ili posve ne slažu, upoznajući se time sa gledištima druge strane i vodeći barem imaginarne dijaloge i stručne polemike između različitih stajališta koje su nam prijeko potrebne.

Doc. dr. Branimir Janković,

Filozofski fakultet u Zagrebu