Vremenski period: 1. juni – 30. novembar 2023. godine

O PROJEKTU:

Osnovni cilj projekta je istražiti da li su odluke AVNOJ-a 1943. utemeljile državu koja je imala evropsku perspektivu. Naime, Jugoslavija je izrasla u vrijeme kada se gradio širi antifašistički front u svijetu, čiji je Jugoslavija bila važan dio. Također ćemo tragati za odgovorom zbog čega je evropska perspektiva Jugoslavije srušena početkom 1990-ih godina. Clj nam je također ojačati narative usmjerene protiv historijskog revizionizma koji je prisutan u političkom, al u stručmm diskursu kada je u pitanju jugoslavenska povijest.

Projekat će se sastoji iz tri dijela:

Prvi dio će biti posvećen istraživanjima o različitim interpretacijama zasjedanja AVNOJ-a  i velikih bitaka (Bitka na Neretvi) 1943. u socijalističkim i postsocijalističkim udžbenicima u Jugoslaviji i zemljama nastalim nakon raspada Jugslavije

U ovom dijelu projetka će sudjelovati studenti (doktoranati), koji će pod mentorstvom svojih profesora do juna napisati prve verzije eseja, o kojima će se voditi diskusija, te u kasnijoj fazi (tokom ljeta), studenti će raditi defintivne verzije. Ovi eseji će biti objavljeni u elektronskom obliku na portalima, te štampati u posebnom broju časopisa Historia Moderna.

Drugi dio projekta će se sastojati od istraživanja interpretacije AVNOJ-a i stvaranja Jugoslavije u savremenim historiografijama i javnom mnjenju u zemljama nastalim nakon raspada Jugosavije. U ovom dijelu će istraživači iz zamalja nastalih nakon raspada Jugoslavije iz savremenih perspektiva predstaviti poglede na AVNOJ, funkcioniranje socijalističke Jugoslavije i konačno njen krvavi raspad tokom 1990-ih godina..

Treći dio projekta će biti javna promocija. Taj dio će imati dva dijala: prvi će biti u okviru History festa u junu 2023. kroz doktorsku radionicu i panel diskusiju u Konjicu (objekat D-0 ili Titov bunker), a drugi će biti u Jajcu u novembru 2023. gdje će biti predstavljeni rezultati objavljeni u posbenom broju časopisa Historia Moderna, kojeg objavljuje Udruženje za modernu historiju.

SARADNICI NA PROJEKTU:

Husnija Kamberović, predsjednik UMHIS-a i voditelj istraživačkog tima, Sarajevo

Adnan Prekić, član istraživačkog projekta, Podgorica

Vera Katz, članica UMHIS-a, član istraživačkog projekta, Sarajevo

Petar Todorov, član istraživačkog projekta, Skopje

Ivo Goldstein, član istraživačkog projekta, Zagreb

Božo Repe i Peter Mikša, članovi istraživačkog projekta, Ljubljana

Milivoj Bešlin, član istraživačkog projekta, Novi Sad

STUDENTI (DOKTORANTI) SUDIONICI RADIONICE:

CRNA GORA:
Jovo Muhadinović
Vukadin Nišavić
Amel Durutlić
Filip Kuzman

SLOVENIJA:
Anton Arko

SRBIJA:
Pavle Antonijević
Đorđe Lalić
Luka Savčić
Dragan Popović

BIH:
Dino Dupanović
Dino Šakanović

HRVATSKA:
Marino Badurina
Marina Alia Jurišić

Projekat je podržan od strane