Udruženje za modernu historiju objavljuje drugo izdanje knjige akademika Mirka Pejanovića “Bosna i Hercegovina – 30 godina od sticanja nezavisnosti (studije, članci, recenzije knjiga)”.

Rijedak je primjer u našoj nauci da jedna knjiga u jednoj godini doživi dva izdanja. Kada se to desi – to je pokazatelj ugleda i naučnog istraživača-autora knjige, ali i znak važnosti teme koja se u knjizi tematizira.

U društvenom kontekstu u kojem se sa raznih strana atakuje na državu Bosnu i Hercegovinu i osporava njena državnost, te se revizinističkim  pristupom pokušavaju falsificirati historijske činjenice u vezi sa sticanjem državne nezavisnosti i odvojiti BiH od evroatlantskih integracija,  akademik Mirko Pejanović u ovoj knjizi ne samo da ukazuje na čvrste temelje bosanskohercegovačke države nego i jasno ukazuje da je jedini put kojim država BiH može ići u budućnosti – put integracija u Evropsku uniju i NATO savez. Ovom knjigom Pejanović je pokazao kakve su bile historijske pretpostavke i međunarodne okolnosti u kojima je BiH stekla državnu nezavisnost 1992, s kojim se izazovima suočavala na prijelazu 20. u 21. stoljeće, te ukazuje koje su pretpostavke za ubrzanu integraciju u Evropsku uniju.

Zato je ova knjige ne samo analiza društvenih i političkih procesa kroz koje je Bosna i Hercegovina prolazila na prijelazu 20. u 21. stoljeće,  nego i vodič političkim i društvenim elitama za njihovu konkretnu političku akciju u evropskim integracijskim procesima u budućnosti. Mada je riječ prije svega o naučnoj knjizi, ona se zbog svog interdisciplinarnog pristupa nameće i kao nezaobilazno štivo u raznim drugim prilikama, poput historijskih časova u školama ili kao naučno-stručna osnova za organizaciju skupova u općinama i gradovima povodom podsjećanja na važnosti krupnih historijskih događaja, kakvi su bili zasjedanja ZAVNOBiH u toku Drugog svjetskog rata, na kojima je obnovljena bosanskohercegovačka državnost, i Referendum građana 29. februara i 1. marta 1992. na kojem su se građani Bosne i Hercegovine opredijelili za suverenu nezavisnost države Bosne i Hercegovine.

Akademik Mirko Pejanović izvodi više pretpostavki za ubrzanje integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. To su: geopolitičke, kulturološke, ustavno-zakonske i institucionalne i volja građana za ubrzanje integracije u Evropsku uniju.

Sa prijemom u Organizaciju Ujedinjenih nacija država Bosna i Hercegovina je dobila međunarodno priznanje svoje nezavisnosti i međunarodnu potvrdu svojih istorijskih granica. Te granice su uspostavljene Karlovačkim mirom između osmanske i austrougarske carevine 1699. godine, potom potvrđene odlukama Berlinskog kongresa 1878. godine i odlukama Drugog zasjedanja AVNOJ-a 1943. godine.

Uvjereni smo da će i ovo izmijenjeno izdanje, sa dvije nove studije u odnosu na prvo izdanje („Volja građana je bila presudna u odbrani Grada Sarajeva u vremenu opsade od aprila 1992. do novembra 1995. godine“ i „Geopolitičke promjene u Evropi i svijetu i mogućnost ubrzanja integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju“), te jednim važnim osvrtom na knjigu o nacionalnom identitetu Bošnjaka, naići na interes čitalačke publike.