RAT, CIVILI, MIGRACIJE: BOSNA I HERCEGOVINA I JUGOISTOČNA EVROPA 1942. – 1992. – 2022 GODINE

Vremenski period: 1. april – 31. oktobar 2022. godine

O PROJEKTU:

Jugoslavija se 1991. suočila sa ratom, koji je 1992, snažno zahvatio i Bosnu i Hercegovinu. Taj rat je najveće nevolje donio civilnom stanovništvu, koje je bilo izloženo masovnom stradanju, da bi se talasi migracija prenijeli na čitavu Evropu. U okviru ovog projekta želimo ukazati na obim ratnih razaranja i migracija. Koliko su te migracije civilnog stanovništva tada uticale na razumijevanje jugoslavenskih  ratova? Kakve je to posljedice ostavilo na Evropu, ali i na čitav svijet.

U okviru projekta poseban dio ćemo posvetiti komparativnoj analizi civilnih žrtva u Bosni i Hercegovini u vrijeme Drugog svjetskog rata i rata 1992. godine. Kao poseban slučaj ćemo uzeti stradanja civila na Kozari 1942, te različite interpretacije koje su se u vezi s tim nudile u vrijeme socijalističke Jugoslavije, ali i u postjugoslavenskom razdoblju.

PROJEKAT ĆE SE SASTOJATI IZ TRI DIJELA:
Prvi dio će biti posvećen istraživanjima o različitim interpretacijama nasilja koje je prethodilo migracijama civilng stanovništva u Drugom svjetskom ratu i ratovima 1990- ih godina. Ovaj dio ćemo realizirati kroz ljetnu školu koja će se održati u Sarajevu u junu 2022. godine. Sudionici će biti studenti iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji će pisati eseje o interpretacijama nasilja u 20 stoljeću, posebno o ulozi historičara, ali i drugih intelektualaca u interpretacijama tog nasilja. Kako je historija postala bojno polje i zašto historičari u svojim interpretacijama sve više govore o svom vremenu nego o povijesnim okolnostima u kojima se to nasilje dešavalo? Kako se
nasilje upotrebljavalo u udžbenicima povijesti, fotografijama, političkoj propagandi, kulturi sjećanja, književnosti, filmovima te kako su intelektualci govorili o tome (npr. razne interpretacije fotografija logora iz 1990-ih i slično).

U ovom dijelu projetka će sudjelovati 15 studenata (doktoranata), koji će pod mentorstvom svojih profesora do juna napisati prve verzije eseja, o kojima će se voditi diskusija, te u kasnijoj fazi (tokom jeseni), studenti će raditi defintivne verzije, pod mentorstvom svojih profesora. Ovi eseji će biti objavljeni u  elektronskom obliku, te štampati u posebnom zborniku.

Drugi dio projekta će se sastojati od diskusija u okviru History Festa 2022. o raznim pojavama ispoljavanjima nasilja u tokom Drugog  svjetskog rata (istočna Bosna 1942; Zapadna Bosna 1992) i ratovima 1990-ih godina. Cilj je vidjeti zašto su se nasilja koja su se dešavala u Drugom svjetskom ratu na istim prostorima ponovila u ratovima 1990-ih godina.

Treći dio projekta će se odnositi na prezentacije i ovog projekta, kao i projekta kojeg je Udruženje za modernu historiju realiziralo u 2021. godini. U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, Mostar, Tuzla, Gradačac), te susjedstvu (Beograd i Zagreb) održat će se predstavljanja knjiga koja su nastala kao rezultat projektne aktivnosti UMHIS-a uz podršku HBS.

SARADNICI NA PROJEKTU:

Husnija Kamberović, predsjednik UMHIS-a i voditelj istraživačkog tima
Božo Repe, odgovorni profesor, mentor za studente iz Slovenije
Branimir Janković, odgovorni profesor, mentor za studente iz Hrvatske
Dubravka Stojanović, odgovorni profesor, mentor za studente iz Srbije
Adnan Prekić, odgovorni profesor, mentor za studente iz Crne Gore

STUDENTI (DOKTORANTI) SUDIONICI LJETNE ŠKOLE I RADIONICE:
CRNA GORA:
Jovo Muhadinović
Vukadin Nišavić
Amel Durutlić
Filip Kuzman
SLOVENIJA:
Žiga Smolič
SRBIJA:
Vukašin Zorić
Luka Savčić
Sava Djurdjevic
BIH:
Dino Dupanović
Dino Šakanović
Edin Omerčić
Dražen Janko
HRVATSKA:
Marino Badurina
Marina Alia Jurišić
Bruno Raguž

Projekat je podržan od strane