Recenzije

PREISPITIVANJE TRADICIONALNIH ISTORIJSKIH NARATIVA

PREISPITIVANJE TRADICIONALNIH ISTORIJSKIH NARATIVA

U „Montenegrin Journal for Social Sciences“ (7/1-2023) Adnan Prekić je napisao prikaz knjige Hannesa Granditsa Kraj osmanske vladavine u Bosni – suprotstavljena djelovanja i imperijalna prisvajanja, koju je objavilo Udruženje za modernu historiju. Prenosimo manji dio...

Vrijedna knjiga X. Bougarela o Handžar diviziji

Vrijedna knjiga X. Bougarela o Handžar diviziji

U najnovijem broju časopisa Radovi Filozofskog fakulteta (historija, historija umjetnosti, arheologija (9/22) Amina Šehović je objavila prikaz knjige Xaviera Bougarela, Handžar divizija. Waffen-SS u Bosni 1943-1945. Sarajevo: UMHIS, 2021, 294 str. Autorica prikaza...

Nisim Albahari, tragični revolucionar

Nisim Albahari, tragični revolucionar

(Amir Brka, Nisim Albahari, tragični revolucionar, Tešanj: Centar za kulturu i obrazovanje, 2018) Hrabro se suočivši sa krivim konstruktima u dosadašnjoj literaturi, polemički raspoložen i književno nadaren, Amir Brka nudi čitateljima historiografski vrlo preciznu i...

Drzava, nacija i evropske integracije

Projekat podržan od strane:

logo

Rat, civili, migracije

Projekat podržan od strane:

logo

Jugoslavija 1990-ih godina

Projekat podržan od strane:

logo

Historiografija i nacionalizam

Projekat podržan od strane:

logo