Recenzije

Nisim Albahari, tragični revolucionar

Nisim Albahari, tragični revolucionar

(Amir Brka, Nisim Albahari, tragični revolucionar, Tešanj: Centar za kulturu i obrazovanje, 2018) Hrabro se suočivši sa krivim konstruktima u dosadašnjoj literaturi, polemički raspoložen i književno nadaren, Amir Brka nudi čitateljima historiografski vrlo preciznu i...

Rat, civili, migracije

Projekat podržan od strane:

logo

Jugoslavija 1990-ih godina

Projekat podržan od strane:

logo

Historiografija i nacionalizam

Projekat podržan od strane:

logo