Udruženje za modernu historiju i Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj najavljuju knjigu „Kenotaf za ubijene tešanjske Rome“, autora Amira Brke.

„Kenotaf za ubijene tešanjske Rome“ je fascinantna knjiga o sudbini Roma u Tešnju u vrijeme Drugog svjetskog rata. Autor je ocrtao put kojim su Romi prošli od indijske pradomovine do bosanskog grada Tešnja, te pažljivo ispisao njihovu sudbinu u ratu. U nastavku je najprije pokazao kako se romskim žrtvama manipuliralo nakon rata, a potom je raskrinkao mit o njihovom navodnom spašavanju. Ova knjiga je dokaz koliko je važno istraživati stradanja na jednom mikroprostoru, bez unaprijed postavljenih zaključaka. Amir Brka je detaljno istražio zatiranje tešanjske romske zajednice u Drugom svjetskom ratu, detektirao ključne krivce i ponudio našoj kulturi i nauci knjigu koja je puno više od klasične historije. (Dr. Husnija Kamberović)

Rukopis Amira Brke karakteriziraju, između ostalog, intenzivno osjećanje empatije prema Romima, konzistentno prihvatanje etike humanizma i neskrivena sklonost ka – kažimo tako – normativnom ili idealpolitičkom mišljenju koje, kao mišljenje lijepih duša, po svojoj prirodi operira i utopijskim zamislima. U kontekstu tih vrijednosti, zavređuje ne samo znanstveni nego i svaki moralni i javni respekt Brkino htijenje da svojim istraživačkim i interpretativnim pregnućem parira zaboravljenoj, ignoriranoj, nedovoljno istraživanoj i, u krajnjemu, unutar velikih i službenih historija titularnih južnoslavenskih nacija marginaliziranoj historiji tragičnog bivstvovanja romskog naroda, te da u javnosti afirmira bezpredrasudnu predstavu o Romima kao konkretnim ljudima koji bivaju proganjani, koji pate i koje masovno ubijaju. (Dr. Esad Zgodić)