Udruženje za modernu historiju se protivi zloupotrebi historije i iskrivljavanju historijskih činjenica za opravdanje ruske invazije na Ukrajinu.  Pokušaji negiranja ukrajinskog nacionalnog identiteta, kao i uništenje Ukrajine kao države, ne može se pravdati nikakvih posezanjem za historijskim argumentima. Danas svjedočimo koliko je historijski revizionizam opasan, posebno kada ga koriste moćni lideri poput ruskog predsjednika Vladimira Putina koji invaziju na Ukrajinu pravda iskrivljenom slikom ruske i ukrajinske proškosti. Zato pozivamo historičare da dignu svoj glas protiv govora mržnje, zloupotrebe i kreiranja slike prošlosti u skladu sa trenutnim političkim i vojnim ambicijama.

Balkan je posljednjih 30-ak godina najstrašnije osjetio posljedice historijskog revizionizma. Zbog toga tražimo da se prestane zloupotrebljavati prošlost, a političare pozivima da umjesto „bolje“ prošlosti rade na stvaranju bolje sadašnjosti i budućnosti.

Pozivamo na solidarnost sa žrtvama agresije na Ukrajinu.

 

The Association for Modern History opposes the misuse of history and the distortion of historical facts to justify the Russian invasion of Ukraine. Attempts to deny Ukraine’s national identity, as well as the destruction of Ukraine as a state, cannot be justified by resorting to historical arguments. Today, we are witnessing how dangerous historical revisionism is, especially when it is used by powerful leaders such as Russian President Vladimir Putin, who justifies the invasion of Ukraine with a distorted picture of Russia’s and Ukraine’s past. That is why we call on historians to raise their voices against hate speech, abuse and creating an image of the past in line with current political and military ambitions.

In the last 30 years, the Balkans have felt the consequences of historical revisionism most terribly. That is why we demand to stop the abuse of the past, and we call on politicians to work on creating a better present and future instead of a “better” past.

We are calling for solidarity with the victims of the aggression on Ukraine.