Udruženje za modernu historiju je objavilo knjgu „Ideje o transformaciji JugoslavIje 1990-ih godina“. Riječ je o zborniku radova u kojem pišu Božo Repe, Dubravka Stojanović, Milivoj Bešlin, Husnija Kamberović, Branimir Janković, Vera Katz, Adnan Prekić i Petar Todorov.

Trideset godina od raspada Jugoslavije diskusije o pravim razlozima koji su doveli do njenog nestanka još uvijek su opterećene aktuelnim političkim odnosima postjugoslavenskih zemalja. Historiografije su ponudile obilje interpretacija, koje će se vremenom još više umnožavati. Ohrabruju neki pokušaji da se kroz saradnju postjugoslavenskih historičara u zajedničkim projektima doprinese boljem razumijevanju procesa koji su doveli do nestanka Jugoslavije.

Ova zbornik, nastao kao rezultat projekta podržanog od Fondacije Heinrich Böll, nudi nove perspektive i otvara niz novih pitanja u vezi s idejama o transformaciji Jugoslavije krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina.

Fondacija Heinrich Böll, koja je podržala ovaj projekt, pokazala je još jednom da razumije postjugoslavenski prostor i da vjeruje u zajedničke projekte. Udruženje za modernu historiju već nekoliko godina nailazi na puno razumijevanje i podršku ove fondacije. Želim zahvaliti na tome, uvjeren da je dosadašnja saradnja bila profesionalna i korisna. Nadam se da će tako biti i ubuduće.

Knjiga se može beslatno preuzeti na linku https://issuu.com/umhis/docs/ideja_o_transformaciji_jugoslavije_za_web