Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva najavljuje izlazak knjige „(Samo) upravljanje intelekta: društvena kritika u kasnosocijalističkoj Sloveniji“ autora Jure Ramšaka. Knjiga prikazuje sadržaj i položaj društvene kritike u razdoblju socijalističke Slovenije, od poraza partijskog „liberalizma“ do Titove smrti (1972.-1980.). Ova je faza političkog razvoja poslijeratne Jugoslavije često karakterizirana kao vrijeme ideološkog zaoštravanja, jačanja samoupravnih principa i istovremeno naglašavanja vodeće uloge Saveza komunista (SK). Knjiga obuhvata široki krug suprotstavljanja ključnim premisama službene komunističke ideologije, političkim stanovištima SK, društveno-političkim organizacijama i državnim tijelima, odnosno općim društvenim konvencijama kasnog jugoslovenskog socijalizma. U knjizi se razmatra društvena kritika koja se bavila principijelnim pitanjima tadašnjeg društva (ideološkom konstrukcijom, socijalno-ekonomskom regulacijom, spoljnom i kulturnom politikom, nacionalnim pitanjem, odnosom prema vjernicima i vjerskim zajednicama itd.), te je zbog toga korisna i za razumijevanje ne samo slovenačke nego i historije Bosne i Hercegovine u kasnom socijalizmu.

Jure Ramšak (1985) je naučni saradnik u Naučno-istraživačkom centru u Kopru (Slovenija). Doktorirao je 2013. a Fakultetu za humanističke studije Unverziteta na Primorskem (Kopar). Bavi se raznim temama iz područja političke, diplomatske i kulturne historije Slovenije u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata.