U suizdanju Srednje Europe iz Zagreba i Udruženja za modernu historiju iz Sarajeva uskoro izlazi knjiga pod naslov  Kroz Bosnu. Vojskovođa Svetozar Borojević od Bojne (Umetići, 13. prosinca 1856. – Klagenfurt/Celovec, 23. svibnja 1920.), jedini austrougarski feldmaršal južnoslavenskog podrijetla, registriran je kao pisac dvaju autorskih djela, Durch Bosnien (1887.) i postumno O ratu protiv Italije (s. a.).Knjigu Durch Bosnien (Kroz Bosnu) Svetozar Borojević je potpisao kao kapetan u c. k. Vrhovnom zapovjedništvu, a objavio uoči desete obljetnice austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Sam je Borojević u okupaciji sudjelovao kao u svome prvom ratnom pohodu, istaknuvši se u borbama te stvorivši sliku o sebi kao sposobnom mladom časniku, čovjeku koji zavređuje povjerenje i napredovanje. Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine, drugim riječima, započeo je njegov uspon u vojnoj hijerarhiji u kojem će doprijeti do najvišeg mogućeg statusa, feldmaršala, da bi ubrzo nakon toga, slomom imperija kojem je posvetio sve svoje kreativne energije, sam doživio najveća ljudska poniženja i umro kao slomljen čovjek.