U Muzeju Hercegovine u Mostaru će 14.11.2022. u 13:00 sati biti predstavljena izdanja Udruženja za modernu historiju iz Sarajeva, koja su objavljena u 2021. i 2022. godini.

Između ostalih, bit će predstavljena:

Reprezentacije nasilja u jugoistočnoj Evropi 20. stoljeća. Zbornik radova

Husnija Kamberović, Historičar u  javnosti

Edin Omerčić, BiH u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996

Xavier Bougarel, Handžar divizija. Waffen-SS u Bosni 1943-1945

i još deset izdanja

 

U knjizi „Reprezentacije nasilja u jugoistočnoj Evropi 20. stoljeća“ objavljeni su radovi doktoranata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije, koji su u okviru projekta kojeg podržava Heinrich Böll Foundation Rat, civili, migracije: Bosna i Hercegovina i jugoistočna Evropa 1942.-1992.˗2022 godine, o ovim pitanjima diskutirali na History Festu (Sarajevo, 7-12.6.2022).   Zbornik pokazuje kako je dvadeseto stoljeće – stoljeće nasilja: veliki ratovi su donijeli ogromna materijalna razaranja, masovna stradanja civila, pokrenuli velike izbjegličke talase koji su završavali dubokim demografskim promjenama, a iskustva na Balkanu su posebno bila tragična. Balkanski ratovi početkom 20. stoljeća, potom Prvi i Drugi svjetski rat, te posebno ratovi 1990-ih, ostavili su trajne i duboke posljedice na razvoj balkanskih društava.

 

Knjiga „Historičar u javnosti“ autora Husnije Kamberovića omogućuje zainteresiranima ne samo u Bosni i Hercegovini nego i drugim zemljama dodatno upoznavanje s temama koje su osobitim predmetom sveprisutne stereotipizacije i političke (zlo)upotrebe (odnosno, kako autor navodi, “politički motiviranih interpretacija prošlosti”) te koje izazivaju najviše kontroverzi i polemika u bosanskohercegovačkoj i susjednim javnostima.

 

Edin Omerčić u knjizi “BiH u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996” razmatra ulogu intelektualnih krugova i njihov neposredni uticaj na političku moć te nastoji utvrditi na koji su način svojim angažmanom doprinosili pitanjima rješavanja ustavno-pravnog uređenja Bosne i Hercegovine tokom prve polovice devedesetih godina dvadesetog stoljeća, odnosno od održavanja prvih višestranačkih izbora u Bosni i Hercegovini do potpisivanja Daytonskog mira krajem 1995. godine. Autor u knjizi nastoji dati odgovor na pitanja o uticaju intelektualnih krugova i njihovoj ulozi na kreiranje javnog mnijenja i donošenje određenih političkih odluka.

 

Xavier Bougarel u knjizi o 13. SS Handžar diviziji pokazuje kako je većina muslimanskih vojnika bila nasilu regrutirana, a ostali su se prijavili kao dobrovoljci prije da bi mogli prehraniti svoje porodice a ne zbog bliskosti s nacionalsocijalizmom. Isto tako, pogoršanje materijalne situacije vojnika i njihovih porodica dijelom objašnjava – barem onoliko koliko i opći razvoj ratne situacije – masovna dezertiranja koja u jesen 1944. dovode i do raspada divizije. Ova knjiga je više socijalna nego politička ili vjerska historija 13. SS divizije.

 

Knjiga „Slovo Gorčina“ (1973−2019)  – Bibliografija“ je sistematizacija radova objavljenih u časopisu „Slovo Gorčina“ u cilju lakšeg pristupa i pronalaženja autora i obrađenih tema. Koristeći bibliografiju možemo brže saznati koji su radovi objavljeni iz određene oblasti, koji autori su objavili radove i koje su teme, predmeti i osobe obrađeni u radovima. U ovoj bibliografiji je primijenjena međunarodna Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), jer sadrži široki popis zastupljenih struka, pregledna je i jednostavna

O knjigama će govoriti Husnija Kamberović i Jasmin Branković. Moderator predstavljanja će biti Asim Krhan.