U najnovijem broj časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (historija, historija umjetnosti i arheologija), objavljeni su prikazi izdanja Udruženja za modernu historiju: Amir Duranović (ur.), Nacije i migracije: Studije iz bosanskohercegovačke historiografije; Amir Duranović, Povijest, historija, historiografija;  Amir Duranović, Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu; . Stojanović, D. / Kamberović, H. (ur.), Ratovi 1990-tih u regionalnim historiografijama. Kontroverze, interpretacije, nasljeđe.

Sve prikaze, kao i ostale radove u ovom časopisu, moguće je besplatno čitati na stranici časopisa https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/issue/view/8