Udruženje za modernu historiju (UMHIS) je jedan od partnera u projektu „Different paths – shared values“, kojeg u 2021. u okviru programa EUROPE FOR CITIZENS finansira Evropska komisija. Nositelj projekta je Centar za građansko obrazovanja iz Podgorice, a uz UMHIS, partneri su i Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (Köln), Inicijativa mladih za ljudska prava (Zagreb) i Honerich Böll Stiftung (Berlin). Radi realizacije projektnih ciljeva organziran je ZOOM sastanak 5. februara, na kojem su procezirani zadaci partnera i dogovorena dinamika realizacije projekta.

U okviru ovog projekta planirano je održavanje nekoliko javnih diskusija o pitanjima integracija u Evropi (i dezintegracija na Balkanu) te analizi stanja u postjugoslavenskim državama u kontekstu uticaja tranzije na razvoj demokratskih društava. Bit će organzirano nekoliko zajedničkih izložbi i okruglih stolova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, seminara za nastavnike o evropskim integracijama, procesu demokratske tranzicije i saradnji u Evropi i regionu, kao i nekoliko većih konferencija (u Berlinu i Podgorici). Osnovni cilj je provjeriti da li je moguće različitim putevima njegovati zajedničke, evropske vrijednosti.