Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu “Historija porodice Alibegović”, autora Husnije Kamberovića.

Ovo je knjiga o razvoju begovske porodice Alibegović od najstarijih do najnovijih vremena. Pripadnici ove porodice su se sredinom 19. stoljeća počeli baviti trgovinom. Alibegovići su primjer na kojem se može pratiti fenomen transformacije muslimanske zemljoposjedničke elite u građansko društvo. Zahvaljujući činjenici da je njihova transformacija i uključivanje u moderne društvene i privredne tokove krenula koncem osmanske uprave, u vrijeme austrougarske uprave pripadnici ove porodice su se etablirali kao moderni trgovci, pa se i njihov život kao građanske porodice u razdoblju između dva svjetska rata znatno razlikovao od ostalih begovskih zemljoposjedničkih porodica. Poslije 1945. porodica Alibegović je manje-više doživjela istu sudbinu kao i ostale malobrojne građanske porodice u novom, socijalističkom društvenom ambijentu.

Knjiga prati historiju porodice sve do najnovijih vremena, ukazujući na najznačajnije predstavnike i na zamršenu mrežu odnosa sa ostalim begovskim porodicama u Bosni i Hercegovini.