Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest najavljuje novi broj časopisa Historia moderna Bosnia&Herzegovina. Za razliku od prvog broja sa dvije rubrike, u drugom smo otvorili dodatne dvije: historijska građa i intervjui. Uz zahvalu autorima koji su nam povjerili svoje radove za ovaj broj, pozivamo vas na suradnju.

Unaprijed se radujemo svima koji će nam se svojim radovima pridružiti i učiniti da časopis, Historia moderna Bosnia&Herzegovina, postane po svom kvalitetu prepoznatljiv i vrijedan.