Povodom početka realizacije projekta Histoire pour la Liberté (Historija za slobodu) održana je 7. februara 2021. konferencija za novinare na kojoj su govorili Vladimir Arsenijević, u ime Udruženja KROKODIL, Dubravka Stojanović, voditelj projekta, te Husnija Kamberović, Magdalena Najbar-Agičić i Ruža Fotiadis. Projekat se realizira uz podršku Evropske unije i programa Evropa za građane.

Vladimir Arsenijević je govorio o važnosti projekta, čiji je nositelj Udruženje KROKODIL, te nalgasio da je u pitanju nastavak ranijeg projekta Ko je prvi počeo, s tom razlikom da se ovaj projekat realizira uz saradnju sa partnetima: Udruženje za modernu historiju iz Bosne i Hercegovine, Kliofest iz Hrvatske, te Univerzitet Humbolt iz Njemačke. Dubravka Stojanović je naglasila potrebu razvoja saradnje na polju borbe protiv tendenciozne i konfliktne slike prošlosti, te da je nužno, u uvjetima kada političke elite nameću iskrivljene slike prošlosti, razvijati dijalog kako bi se stvoila historija za slobodu. Magdalena Najbar-Agičić je predstavila plan organizacije okruglog stola u Zagrebu sredinom maja o historijskom revizionizmu, a Ruža Fotiadis je istaknula da će se u okviru ovog projekta u Berlinu održati posebna konferencija o tome kako doći do isprepletene evropske historije i na koji način uspostaviti evropski kontekst da bismo mogli učiti jedni od drugih, naglašavajući kako razmjena studenata i akademskog osoblja, te zajednički programi, predstavljaju važan korak u tom pravcu. Ovaj projekat je jedan od načina da se ta saradnja dalje razvija.

Husnija Kamberović je govorio o planu da se u Sarajevu u okviru ovog projekta, a kao sastavni dio History Festa, u junu 2021. organizira okrugli stol o temi Od zajedničke prošlosti do podijeljene historije. Naglasio je kako smo dugo imali zajedničku prošlost, čak i prije stvaranja zajedničke države 1918, a naročito poslije toga, te da se ovim panelom želi vidjeti kako smo i zašto došli do toga da od te zajedničke prošlosti imamo podijeljenu historiju, ali želimo opet imati zajedničku evropsku budućnost. Kao historičari želimo tome doprinijeti i ovim projektom i ovim okruglim stolom.

U okviru ovoga projekta, a kao dio redovnog festivala kojeg u krajem avgusta organizira KROKODIL u Beogradu, bit će održana velika konferencija na kojoj će se govoriti o različitim kulturama sjećanja, a centralna tema će biti kulturno stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini. Također će biti organizirani razna predavanja za studente u Novom Sadu.