Udruženje za modernu historiju je jedan od partnera u projektu “Histoire pour la Liberte”, koga u 2021. godinu, u okviru programa the Europe for Citizens, finansira Evropska komisija. Ostali partneri s Kliofest (Zagreb) i Univerzitet Humboldt (Berlin), dok je nositelj projekta Udruženje KROKODIL (Beograd).

Radi dogovora o realizaciji projekta održan je ZOOM sastanak 11.2.2021. godine, u kojem su sudjelovali Dubravka Stojanović, koordinator čitavog projekta, Husnija Kamberović, u ime Udruženja za modernu historiju, te Milena Berić i Sara Mandić u ime Udruženja KROKODIL.

Nakon ranije uspješno završenog projekta, koji je rezultirao Deklaracijom Odbranimo historiju, ovo je novi projekt putem kojeg se Udruženje za modernu historiju uključuje u suradnju sa srodnim institucijama u regionu i Unverzitetom Humbold u Berlinu, s ciljem razvoja historijske nauke i promocije multiperspektivnog pristupa kulturi sjećanja.