Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu „Handžar divizija. Waffen-SS u Bosni 1943-1945.“ autora Xaviera Bougarela. Pisac knjige „Nadživjet carstva“, ovoga puta istražuje ulogu 13. SS divizije u Drugom svjetskom ratu u Bosni. Da li je to bila kolaboracija bez uvjerenja? Zašto su muslimanski mladići stupali u ovu diviziju? Kakva je uloga religije? Protiv koga su se sve borili? Da li su sudjelovali u holokaustu?

O tome uskoro!