Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu “Osuđeni na smrt u Bosni i Hercegovini 1945.-1949. godine”, autora Husnija Kamberovića.

U ovoj knjizi je fokus na smrtnim presudama koje su razni sudovi u Bosni i Hercegovini izricali u razdoblju od 1945. do 1949. godine. Različita suđenja brojnim „državnim i narodnim neprijateljima“ bila su dio procesa uspostave nove komunističke vlasti. Organiziranje sudskih procesa pokazatelj je nastojanja novih vlasti da se prekinu pojave likvidiranja bez sudskih presuda, a takvih slučajeva bilo je u Bosni i Hercegovini, naročito tokom 1945. godine.

U knjizi su sadržane kratke biografija 564 osobe koje su razni sudovi u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1949. osudili na smrt. Treba napomenuti da je ovo najmanji mogući broj osuđenika na smrt. Od ovih 564 imena, najviše je osuđenih pred vojnim sudovima (178), uz napomenu da je najviše bilo osuđenih na smrt pred Vojnim sudom u Sarajevu (100). Vrhovni sud NR BiH je na smrt osudio 16 lica, a najveći broj smrtnih kazni je izrečen na okružnim sudovima. Pred Okružnim sudom u Sarajevu je osuđeno 71 lice na smrtnu kaznu, pred Okružnim sudom u Tuzli – 35 osoba. Okružni sud u Doboju je osudio na smrt 24 lica,  Okružni sud u Banjoj Luci – 79, Okružni sud u Mostaru – 72, Okružni sud u Bihaću – 61, Okružni sud u Travniku – 27, dok je Sreski sud u Stocu osudio jednog osuđenika na smrt.