U najnovijem broju časopisa <i>Radovi Filozofskog fakulteta (historija, historija umjetnosti, arheologija (9/22) Amina Šehović je objavila prikaz knjige Xaviera Bougarela, Handžar divizija. Waffen-SS u Bosni 1943-1945. Sarajevo: UMHIS, 2021, 294 str.

Autorica prikaza naglašava važnost Bougarelovog pristupa ka istraživanju socijalne hisorine ove jedinice, te detaljno predstavlja sadržaj knjige. Prema ocjeni autorice prikaza, Bougarel je temeljito istražio arhivsku građu, detaljno iščitao postojeću literaturu, slojevito prikazao historije ove jedinice, ne izbjegavajući ukazati kako na pojave prisilne regrutacije, tako i dobrovoljce, od koji su neki, poput vojnih imama, bili i zadojeni nacističkom ideologijom.

Cjelovit prikaz dostupan na slijedecem linku https://mail.ff.unsa.ba/subds/ejournals/index.php/radovihhua/article/view/297

Knjigu je, inače, objavilo Udruženje za modernu historiju, i može sa nabaviti putem emaila: umhissarajevo@gmail.com.