Muhamed Mujkić je u sarajevskom listu Oslobođenje (30.9.-1.10.2023) objavio osvrt na knjigu Husnije Kamberovića “Historičar u javnosti”. U osvrtu, između ostalog, stoji:

Prof. dr. Husnija Kamberović, kao istaknuti bh. historičar, vlastitim primjerom ističe se i kao “Historičar javnosti”, što potvrđuje i ova knjiga, kao zbirka 36 tekstova objavljenih u raznim informativnim medijima. Svi tekstovi su posvećeni Bosni/BiH i njenom “dubokom kontinuitetu”. Tako, naprimjer, u završnom tekstu autor piše o nekim tendencijama negiranja “dubokog kontinuiteta” BiH putem pokušaja relativiziranja našeg antifašističkog nasljeđa. “…Ono što je tragično kada je BiH u pitanju je to da mi naše antifašističko naslijeđe ne koristimo kako bi trebali. BiH je bila jezgro antifašističkog pokreta, ovdje su bile najbrojnije antifašističke jedinice, ovdje su izvojevane najveće pobjede protiv fašizma, BiH je afirmirala jugoslovenski antifašizam u svjetskim razmjerama. Danas dio naše političke elite kao da se toga stidi. U jednom dijelu BiH imali smo otvoreno odricanje od tog antifašizma: znamo da su u RS-u, kao i u Srbiji, izjednačili partizanski i četnički pokret, što je samo po sebi neprihvatljivo… S druge strane, čini mi se da su i komunisti poslije 1945. svojom ‘privatizacijom’ antifašizma donekle pomogli da se neki sa slomom komunizma odriču i tog komunističkog antifašizma. Hoću reći, komunisti su bili vodeći, ali ne i jedini, dio antifašističkog pokreta, koji je u BiH i uspio upravo zbog toga što je bio znatno širi od samog komunističkog pokreta.” (Kamberović 237)

Prof. Kamberović zaključuje: “…Važno je naglasiti: najvažniji antifašistički pokret u porobljenoj Evropi tokom Drugog svjetskog rata bio je u Jugoslaviji, a unutar toga u BiH”. (Isto: 238)

Sve navedeno potvrđuje naučnu tezu prof. dr. Husnije Kamberovića, dopisnog člana ANUBiH, o “dubokom kontinuitetu”, BiH i njenog trajnog antifašističkog opredjeljenja, i opstanka kao nezavisne, suverene i međunarodno priznate države u njenim historijskim granicama utemeljenim u “dubokom kontinuitetu” naše zemlje.

<p>Cjelovit tekst dostupan na linku Oslobodjenja  Oslobođenje – Duboki kontinuitet Bosne/BiH (oslobodjenje.ba)