Najavljujemo sedmi History Fest, koji će se održati od 6. do 10. juna 2023. godine. Osnovna tema je “Država, nacija i evropske integracije, Bosna i Hercegovina i jugoistočna Evropa 1943-2023”. U okviru ove generalne teme, nizom okruglih stolova, izložbi i promocija, tragat će se za odgovorima na pitanja koliko su stvaranje jugoslavenske federacije 1943, kao i pitanja nacionalne integracije u Bosni i Hercegovini 1993, pozitivno ili negativno uticali na šire integracije u jugoistočnoj Evropi. Šta je značila jugoslavenska federacija 1943, kakve su posljedice ostavili neuspješni prijedlozi za integraciju Jugoslavije u Evropu početkom 1990-ih godina, te koliko su nacionalne konfrontacije 1993. onemogućavale proces evropskih integracija krajem 20. i početkom 21. stoljeća.