U Sarajevu je 26. marta 2021. održana Skupština Udruženja za modernu historiju, na kojoj su razmatrani i usvojeni Izvještaj o radu Udruženja u 2020. godini, Finansijski izvještaj o poslovanju, te Program rada u 2021. godini.

U 2021. aktivnost će biti stavljena na relaizaciju nekoliko istraživačkih projekata („Different paths – shared values“,  “Histoire pour la Liberte” ,  „Jugoslavija 1990-ih godina: Ideologije, konteksti, historiografske interpretacije“,  „History Fest 2021“), izdavačka djelatnost, a poseban akcenat  će biti stavljen na popularizaciju historijske nauke.