U okviru manifestacije „Slovo Gorčina“ u Stocu je 30. jula 2022. promovirana bibliografija časopisa “Slovo Gorčina”  (1973-2019), koju je pripremila Isma Kamberović, a koju je Udruženje za modernu historiju objavilo 2021. godine. O bibliografiji je govorio Alija Pirić naglasivši njenu važnost u kontekstu dokumentovanja značaja manifestacije „Slovo Gorčina“ u širim identitetskim kontekstima.

Autorica je govorila o izazovima s kojima se suočavala dok je pripremala ovu bibliografiju, ističući kako trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji ni jedna biblioteka koja u svojim knjižnim fondovima ima kompletne broje ovog časopisa. Zato je u pripremi bibliografije, osim specijalnih i javnih biblioteka (Biblioteka Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“, biblioteka Bošnjačkog instituta, Nacionalna biblioteka, Biblioteka Grada Sarajeva i druge) koristila i privatne biblioteke, pri čemu je privatna kolekcije Samije Rizvanović bila posebno važna.

Predsjednik Udruženja, Husnija Kamberović ukazao na mjesto ove bibliografije u okviru drugih izdanja i djelatnosti Udruženja za modernu historiju.

O ovoj promociji informacje i na portalu https://historiografija.ba/article.php?id=1337