U Novinarskom domu u Zagrebu održan je 12.3.2021.  kick off meeting učesnika na projektu „Histoire pour la Liberté“. Projekat vodi Udruženje KROKODIL sa partnerskim organizacijama Clio fest iz Zagreba, Humboldt Univerzitet iz Berlina i Udruženje za modernu historiju u okviru History festa iz Sarajeva. Projekat je podržan programom Evropa za građane i građanke.

Na sastanku u Zagrebu su, osim tehničkih piranja realizacije projekta, definirane teme okruglih stolova i konferencija koje će se održavati u Zagrebu u maju, u Sarajevu u junu, u Beogradu u avgustu, Berlinu u oktobru, te u novembru u Novom Sadu.