U časopisu  Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 62(1), 243–247, kojeg objavljuje Univerzitet u Sarajevu, prof. dr. Šaćir Filandra piše osvrt na knjigu Xaviera Bougarela Nadživjeti carstva : islam, nacionalni identitet i politička lojalnost u Bosni i Hercegovini, koju je u prijevodu na bosanski jezik objavilo Udruženje za modernu hostoriju.

Osvrt se može čitati na http://www.pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/916