Bosna i Hercegovina se ovih dana suočava sa veliim poplava. Poplave nisu nikakva novina. One su se dešavale tokom čitave ljudske povijesti. Nakon velikih poplava 2014. pokrenut je naučni projekt istraživanja primjera poplava u historiji Bosne i Hercegovine. Kao rezultat tog projekta objavljeno je kasnije nekoliko radova. Posebno je važan zbornik Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću. Zbornik radova, koji je objavilo Udruženje za modernu historiju (dva izdanja), koji je nastao kao dio projekta koji je podržala fondacija Heinrich Boell.

Portal historiografija.ba je prenio tri naša teksta, koji se mogu čitati na https://historiografija.ba/article.php?id=780, kao i na  https://historiografija.ba/article.php?id=781 te na https://historiografija.ba/article.php?id=783