Nastavljajući uspješnu saradnju sa kolegicama i kolegama u okviru projekta „Historiografija i nacionalizam“ koji je podržala Fondacija Heinrich Bӧll – Bosna i Hercegovina, Albanija, Sjeverna Makedonija, tokom ove 2019. godine smo u Udruženju za modernu historiju (UMHIS) pripremali dvije knjige. Prva, koju upravo sada držite u rukama, fokusirana je na nacije i migracije, odnosno nudi tekstove iz savremene bosanskohercegovačke historiografije o temama koje autori u ovoj knjizi obrađuju u kontekstu migriranja ljudi i ideja. Smatrali smo opravdanim ponuditi historijsku perspektivu na ranija bosanskohercegovačka iskustva migracija cijeneći da time možemo unaprijediti kako historiografiju tako i danas aktuelne diskusije o migracijama ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u znatno širem kontekstu. Kolegice i kolege koji su svojim konkretno konceptualiziranim radovima ukazali na motive, iskustva i načine migriranja prema Bosni i Hercegovini, ali i iz Bosne i Hercegovine, obradili su ona pitanja za koja je u dosadašnjoj bosanskohercegovačkoj historiografiji bilo istraživačkog prostora, manje ili više, a ovdje ponuđenim radovima nude mnoštvo novih saznanja, ali i novih perspektiva. Druga knjiga, Ogledi o historiografiji i nacionalizmu u jugoistočnoj Evropi, fokusirana je na pregled stanja u historiografijama u regionu s fokusom na utjecaj nacionalizma na historiografske trendove.

Kako smo protekle 2018. godine imali veoma pozitivna iskustva u realizaciji projekta, kreiranu atmosferu i pozitivnu energiju smo željeli sačuvati i proširiti na još jednu godinu  saradnje što smo, duboko vjerujem, i uspjeli. Podrška koju smo u Udruženju za modernu historiju (UMHIS) dobili od profesora Husnije Kamberovića bila je presudna da nastavimo sarađivati sa dragim prijateljima iz Fondacije Heinrich Bӧll na čemu smo posebno zahvalni. Na putu od pripreme aplikacije za realizaciju projekta pa do završne faze, uz podršku kolege i prijatelja Enesa Omerovića, još jednom želim naglasiti ohrabrenje i podršku naših prijatelja iz Fondacije Heinrich Bӧll. Marion Kraske i Amela Burić Sejmenović bile su spremne saslušati naše dileme i konkretnim prijedlozima pomoći da se dileme otklone.

Posebno sam zahvalan timu saradnica i saradnika, Veri Katz, Amili Kasumović, Husniji Kamberoviću i Enesu Omeroviću jer su svojim vrijednim radom pripremili tekstove u skladu sa projektnim ciljevima i idejom koju smo željeli zajedno prezentirati. Uz autore, dakako, doprinos uobličavanju ovog projekta u formi knjige dali su i kolege Edin Radušić i Branimir Janković, čija su stručna čitanja i recenzije unaprijedile ponuđene tekstove. Kolegica Mirela Omerović je, sada već poslovično, lekturu obavila korektno i profesionalno, a draga prijateljica Selma Đuliman prijevode sažetaka na engleski jezik.  Kolegica Minela Radušić je pratila nastajanje knjige i učila o onim aspektima rada koji će joj u budućnosti biti korisni. Format knjige i dio dizajnerskih rješenja smo zadržali iz prethodne godine jer smo ovogodišnjim naslovima željeli izdanja predstaviti u formi za koju se nadamo da će jednog dana biti prepoznata kao svojevrsna edicija. Za to je zaslužan prijatelj Asim Bilić, na čemu smo također zahvalni.

Na kraju, ali sigurno najvažnije, u svoje lično ime, ali i u ime kolegica i kolega koji su radili na pripremi ove knjige, najiskrenije se zahvaljujemo članovima naših porodica, jer su imali i još uvijek imaju razumijevanja za naš rad i naša odsustva. Lično, kao voditelj projekta, uz zahvalnost svim prethodno spomenutim kolegicama i kolegama, želim još jednom naglasiti podršku svoje porodice, supruge i djece, vjerujući da svi zajedno dijelimo radost još jednog uspješno realiziranog projekta.

Sarajevo, 17/11/2019.                     Amir Duranović

 

Sadržaj

 

Amir Duranović
NACIJE I MIGRACIJE:
STUDIJE IZ BOSANSKOHERCEGOVAČKE HISTORIOGRAFIJE

Amila Kasumović
DOBRO DOŠLI U KOLONIJU, ELDORADO ILI NEŠTO TREĆE!
USELJAVANJE U BOSNU I HERCEGOVINU U PRVIM GODINAMA NAKON OKUPACIJE 1878.

Enes S. Omerović
„ODLAZAK KUFERAŠA“
ISELJAVANJE STRANACA IZ BOSNE I HERCEGOVINE NEPOSREDNO NAKON PRVOG SVJETSKOG RATA

Vera Katz
ODJECI  U  BOSNI I HERCEGOVINI  POVODOM  OBJAVLJIVANJA
“Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika” i “Predloga pitanja za razmišljanje”*

Husnija Kamberović
STUDENTI IZ HERCEGOVINE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
U DOBA HRVATSKOG PROLJEĆA