Na margini povijesti: zbornik radova
Mjesto objavljivanja: Sarajevo
Datum objavljivanja: 2018
Broj stranica: 184
Licenca: CC-BY 2.0
Jezik publikacije: BHS

Historiografija i nacionalizam: na margini povijesti

Krećući se u historiografskim krugovima unutar Bosne i Hercegovine, ali i u inostranstvu, zaključili smo da otvaranje novih i drugačijih perspektiva u pogledu na savremenu bosanskohercegovačku historiju zahtijeva, prije svega, širenje spektra istraživačkih mogućnosti kroz sistematsko istraživanje velikih, a do sada neistraženih tema, ili ukazivanjem na mnoštvo istraživačkih mogućnosti u odnosu na historijske izvore, bilo da ih razumijevamo u tradicionalnom smislu riječi, ili u nešto modernijem, savremenijem. Zbornik radova Na margini povijesti rezultat je rada na projektu „Historiografija i nacionalizam: na margini povijesti“, realiziranom u programskim sadržajima Udruženja za modernu historiju (UMHIS) tokom 2018. godine, a koji je podržan od Fondacije Heinrich Bӧll, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija, Ured u Sarajevu. Kao ideja nastao je u intenzivnim razgovorima kolegica i kolega historičara mlađe generacije, međusobno povezanih kolegijalnom saradnjom, susretljivošću i željom da postojeći programi saradnje i kontakti budu međusobno povezani novom projektnom linijom čiji je osnovni cilj bilo regionalno umrežavanje historičara i rad na istim i/ili srodnim temama. U okviru aktivnosti bh. dio tima saradnica i saradnika na projektu proveo je istraživanja u arhivima i bibliotekama u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama, pripremio radove, a potom je, s ostatkom saradničkog tima, u oktobru 2018. organizirana dvodnevna radionicu pod nazivom „Na margini povijesti“ s ciljem javne prezentacije i diskusije rezultata istraživanja o historiografijama i nacionalizmima na prostoru jugoistočne Evrope uz učešće kolegica i kolega iz Njemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Time je zaokružen prvi dio rada na projektu, okupljanje mladih historičarki i historičara iz regiona u Sarajevu i njihovo predstavljanje domaćoj, prije svega stručnoj publici, među kojima su bili saradnice i saradnici fakulteta i instituta, studenti magistarskog i doktorskog studija i drugi. Treća faza projekta bila je priprema zbornika radova Na margini povijesti kojeg vam predstavljamo i nudimo sa željom da vas potakne na razmišljanje i istraživanje društvenih i političkih pojava koje su sigurno vrijedne istraživačkog truda.

Sadržaj:

PREDGOVOR…………………………………………………………………………………………………………….7
1. Amir Duranović, SAVREMENA BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIOGRAFIJA:
NA MARGINI POVIJESTI…………………………………………………….. 11
2. Amila Kasumović, POVIJEST MARGINALNIH I „NEUSPJEŠNIH“: ZAŠTO
NAM JE POTREBNA?………………………………………………………………………………..31
3. Enes S. Omerović, SA MARGINA BOSANSKOHERCEGOVAČKE HISTORIOGRAFIJE:
NACIONALNE MANJINE U BOSNI I HERCEGOVINI (1918-
1941)………………………………………………………………………………………………………..65
4. Husnija Kamberović, SLUČAJ MUSTAFE BUSULADŽIĆA – SA POVIJESNE
MARGINE KA POLITIKANTSKOM CENTRU…………………………………………….121
5. Melisa Forić Plasto, MARGINALNE GRUPE NA STRANICAMA SAVREMENIH
BOSANSKOHERCEGOVAČKIH UDŽBENIKA HISTORIJE…………..135
O AUTORIMA………………………………………………………………………………………………………..177
Čitav zbornik dostupan na https://issuu.com/umhis/docs/na-margini-povijesti-1