Zbornik „Ratovi 1990-ih u regionalnim historiografijama: kontroverze, interpretacije, nasljeđe“, je rezultat Ljetne škole održane u Beogradu 2020. u okviru projekta Ko je prvi počeo – istoričari protiv revizionizma, čiji je nosilac bilo udruženje Krokodil uz pomoć Kancelarije Evropske unije u Beogradu i Foruma ZFD. Ovdje objavljeni radovi su rezultat istraživanja mladih historičara o jednom od najosjetljivijih sadržaja ratova 1990-ih: definicija ratova, njihovo datiranje, interpretacija neki ključnih ratnih događaja – opsade Dubrovnika, Vukovara i Sarajeva, kako se komemoriraju i obilježavaju dva traumatična događaja – genocid u Srebrenici i vojno-policijska akcija „Oluja“, te kako se u udžbenicima historije interpretiraju ratovi 1990-ih godina.

U radovima se komparativno proučavaju historiografska tumačenja nekih od najkontroverznijih događaja, zbog čega imaju i pionirsku ulogu u proučavanju međusobnog uticaja politike i historiografije.

Urednici zbornika su Dubravka Stojanović i Husnija Kamberović