Na portalu https://historiografija.ba objavljeno je 15 eseja nastalih u okviru projekta „Jugoslavija 1990-ih godina: Ideologije, konteksti, historiografske interpretacije“ kojeg uz podršku Heinrich Böll Foundation realizira Udruženje za modernu historiju. Autori eseja su studenti i doktoranti iz Sovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Satudenti su svoje radne verzije eseja izložili na History Festu održanom u Sarajevu od 8. do 12. juna 2021., a potom su pisali završne verzije, koje će nakon objave na portalu biti objedinjene i objavljene i u posebnoj knjizi sa ovog festivala historije.