Udruženja za modernu historiju organizira panel diskusiju Sarajevo u prelomnim godinama 20. stoljeća . Ideja je da se kroz razgovor ukaže na važnost događaja u prelomnim događajima historije Sarajeva, a posebno u 20 stoljeću, pri čemu će akcenat biti na april 1945. godine i oslobođenje Sarajeva. Također će se pažnju posvetiti događajima u aprilu 1992, kada je Sarajevo stavljeno pod blokadu.

U panel diskusiji će učestvovati:

Husnija Kamberović

Edin Radušić

Enes S. Omerović

Minela Radušić

Vera Katz

Merisa Karović – Babić

Edin Omerčić

Aida Ličina – Ramić

Diskusija će biti održana 4. aprila 2024. od 11:00 sati u malom amfiteatru Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Ul. Franje Račkog 1). Domaćin diskusije je Centar za historijska istraživanja.