Naša izdanja

Najava nove knjige: Osuđeni na smrt u BiH 1945-1949

Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu "Osuđeni na smrt u Bosni i Hercegovini 1945.-1949. godine", autora Husnija Kamberovića. U ovoj knjizi je fokus na smrtnim presudama koje su razni sudovi u Bosni i Hercegovini izricali u...

HISTORIA MODERNA Bosnia & Herzegovina

Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest najavljuje novi broj časopisa Historia moderna Bosnia&Herzegovina. Za razliku od prvog broja sa dvije rubrike, u drugom smo otvorili dodatne dvije: historijska građa i intervjui. Uz zahvalu autorima koji su...

Historija porodice Alibegović

Udruženje za modernu historiju najavljuje novu knjigu "Historija porodice Alibegović", autora Husnije Kamberovića. Ovo je knjiga o razvoju begovske porodice Alibegović od najstarijih do najnovijih vremena. Pripadnici ove porodice su se sredinom...

Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu

Udruženje za modernu historiju najavljuje knjigu „Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu“ autora Amira Duranovića. Knjiga govori o Islamskoj zajednici u decenijama u kojima se mijenjao karakter jugoslavenske federacije, ali i snažno...

Na margini povijesti: zbornik radova

Na margini povijesti: zbornik radova Mjesto objavljivanja: Sarajevo Datum objavljivanja: 2018 Broj stranica: 184 Licenca: CC-BY 2.0 Jezik publikacije: BHS Historiografija i nacionalizam: na margini povijesti Krećući se u historiografskim krugovima unutar Bosne i...

Poplava, zemljotres, smog – zbornik radova

Pitanje odnosa čovjeka i prirode te njihove međusobne povezanosti i uvjetovanosti staro je koliko i sam život čovjeka u prirodi. Čudi, zbog toga, činjenica da se historija okoliša ima smatrati veoma mladom akademskom disciplinom, o čemu su do sada napisani brojni i...